Jak zastavit inkarnaci? Jak se neinkarnovat znovu a znovu? 

Není božskou vůlí, abychom se neustále inkarnovali zpátky na Zem. Dnes si povíme, proč se to tak děje a jak to zastavit. 

Mnoho mnoho let zpátky jedna duchovní bytost odpadla od absolutní reality. Oddělila se od božského plánu a chtěla vytvořit vlastní realitu. Chtěla být lepší než Bůh/vesmír/univerzum…, je jedno, jak si to kdo sám pro sebe pojmenuje.

A je možné, že tímto odpadlým andělem je někdo z nás. Spadli jsme do relativní reality sedmi dočasných očistných sfér. Skrz naši sebestřednost a sobectví jsme jednali proti lásce a vytvořili jsme si karmická břemena. Přes negativitu se mnoho z nás dostává hlouběji a hlouběji do astrálních a materiálních vesmírů s planetou Zemí.

Země jako místo pro získávání zkušeností

Planeta Země byla dána duším, které se chtějí vrátit zpět domů, do absolutní reality, jako místo pro získávání zkušeností. Na Zemi mohou duše odčinit svá karmická břemena za velmi krátký čas, v porovnání s duchovním čištěním ve sférách, kde karmické odčinění může trvat podstatně déle a může být i mnohem bolestivější.

Jde tedy o to, abychom prošli touto školou života a poté se vrátili jako čistější duše zpátky domů. Ale jen málokdo využije tuto možnost a vyčistí svou karmu v průběhu dané inkarnace. Mnoho z nás během tohoto času spadne ještě hlouběji do sobeckosti a sebestřednosti.

Pokud bychom využili tento krátký čas na Zemi, který nám byl dán, k tomu, abychom očistili svoji karmu a stali se více milujícími a více se sjednotili, jak říká Ježíš Kristus: „Miluj bližního svého.“, tento svět by byl rájem. Místo toho se hodně z nás nechává svázat materiálním světem a egem. Jestliže tyto pozemské cíle a přání nejsou v našem životě naplněny, mohou tady na Zemi zůstat v podobě vibrací, které se budou chovat jako kotvy, které nás vrátí zpátky k další a další inkarnaci. 

Bohužel mnoho z nás se inkarnuje stále dokola. Do stejných kultur a náboženství, bez jakéhokoli růstu či transformace. A to není plánem vesmíru ani jeho cílem. Opakováním těchto inkarnací jsme více kotveni tady k Zemi, nikoli k místu, ze kterého pocházíme. 

Proč bychom měli chtít zastavit svou inkarnaci?

Někteří lidé se bojí, že jakmile zemřou, nějaká zlá entita je vrátí zpátky k inkarnaci. Tak to ale není. Většinou je to naše vlastní touha po nenaplněných pozemských přáních a fyzických potěšeních, které nás sem zpátky přivádějí.

Ale když se na to tak podíváme, díky pozemskému utrpení vypadá planeta Země spíše jako vězení pro duše, kde se všichni musíme vypořádávat s kolektivní karmou. Z mého úhlu pohledu ezoterika je tzv. peklem právě návrat zpět na Zemi do žití příštích životů s karmou a oním často vzpomínaným „rájem“ je situace, kdy se duše již na Zemi do karmy vracet nemusí.

Dalším důvodem, proč bychom měli chtít, aby toto byla naše poslední inkarnace, je, že planeta Země se brzy naladí na vyšší frekvenci a pro duše s nižšími vibracemi nebude nadále možné, aby se sem inkarnovaly. Vibrace Země totiž bude vyšší než vibrace mnoha duší. A tyto duše potom budou muset prožívat svá karmická břemena v očistných sférách. 

Na zastavení inkarnace nejsme sami. Božská síla je na naší straně. 

Jak docílit přerušení inkarnace? Jak se duchovně posunout dál?

Rád vám pomohu zorientovat se a nalézt sebe sama prostřednictvím cesty Shambally.

Pokud byste chtěli konkrétní odpovědi k vaší situaci a náhled do nastavení vaší duše, můžeme vše probrat v rámci individuální konzultace.

Autor: Martin Ospalík

„Jsem lektor online kurzů Shambally, spirituální průvodce, léčitel a snílek. Mým snem je, že všechny bytosti budou žít šťastně a v souladu se záměrem své duše a Vesmírem. Na tomto pracuji od roku 2010."

Léčivá energie Shamballa

Minikurz + Meditace zdarma

Zapište se do e-mailového minikurzu Shambally zdarma a získejte přístup k sérii e-mailů = mini skripta Shambally - manuál Shambally. A navíc každý měsíc se můžete zdarma (nezávazné) zúčastnit dálkové energetické meditace.