Proč se o reinkarnaci ani minulých životech nedozvíme v kostelech

Pojďme se společně podívat na to, proč se o reinkarnaci dnes neučí například v církvi.

Reinkarnace jako součást Kristova učení

Víte o tom, že více než 50 % lidí na tomto světě věří v reinkarnaci? Málokdo však ví, že opětovné ztělesnění duše bylo mnohokrát zmíněno i v Bibli. Třeba v Matoušovi Ježíš vysvětloval svým učedníkům, že Jan Křtitel byl v minulém životě prorok Eliáš.

Proč by Ježíš učil své učedníky o reinkarnaci? Ježíš byl žid, stejně jako všichni jeho žáci, a mnoha židy byla v té době reinkarnace považována za skutečnost. Bylo to zmíněno v antickém mystickém spisu Kabaly, který učí o životním cyklu zvaném Gilgul Neshamot. Dodnes je mnoho židovských náboženských hnutí, například chasidismus, které věří v reinkarnaci.

Z textů starých církevních učitelů, například Órigenése, víme, že znalost reinkarnace byla v křesťanství šířena v prvních stoletích našeho letopočtu. Proč ale tato důležitá součást Kristova učení už dnes není nadále v církvích zmiňována?

Abychom zjistili odpověď na tuto otázku, musíme se vrátit zpět do 6. století do východní římské říše. Tato říše byla ovládnuta Justiniánem I., který se nazval nejvyšším vládcem církve. Byl to velký tyran.

Víra jako mocný nástroj k ovládání lidí

Aby se Justinián I. vyrovnal s válečnou situací a hrozbou politicko-náboženské války v dnešní Palestině, přikázal, aby každý přijal jeho styl ortodoxní víry, jejíž součástí bylo odstranění učení o reinkarnaci. Chtěl, aby všichni věřili pouze v jeden život a v to, že kněží a církev jsou prostředníky pro spásu lidu a že do nebe se lze dostat pouze skrz církev. Byl to silný nástroj, jak ovládat lidi.

Toto se stalo v roce 543 v Konstantinopoli, dnešním Istanbulu, během církevního sjezdu východní církve a shromáždění biskupů. Papež Vigilius ale věděl, že je to v rozporu s učením Krista, a oponoval tomuto zákonu. Avšak nikdo nemohl odporovat tak velkému vládci a o deset let později, 8. prosince 553, byl tento zákon přijat.

Vytvořilo to ale velký problém pro církev, protože nikdo neměl odpovědi na otázky typu: „Proč jsme tady? Odkud jsme přišli? Kam jdeme?“, a tak museli kněží vymyslet úplně nová dogmata, aby tuto mezeru zaplnili.

Přišli s věcmi jako prvotní hřích, stvoření duše, soudný den, věčné prokletí a podobně. Nic z toho nebylo Kristem učeno, ale to Justiniána I. nezajímalo.

Bohužel žádní křesťané, kteří se později oddělili od katolické církve, například protestanti nebo anglikánská církev, se nikdy neobtěžovali napravit tuto obří chybu.

Obrození reinkarnace v dnešní době

Znalost reinkarnace ale nebyla nikdy zapomenuta. Vždy se vyučovala a teď dosahuje nového obrození ve východním světě. Dnes je daleko více křesťanů, kteří vědí, že reinkarnace byla součástí Kristova učení, a chtějí podle něho žít.

Doufám, že vás tento článek motivoval k většímu zájmu o toto téma.

Máte jakékoliv otázky ohledně reinkarnace? Rád vám pomohu zorientovat se a nalézt sebe sama prostřednictvím mých kurzů. Vaši konkrétní situaci můžeme probrat i v rámci individuální konzultace.

Autor: Martin Ospalík

„Jsem lektor online kurzů Shambally, spirituální průvodce, léčitel a snílek. Mým snem je, že všechny bytosti budou žít šťastně a v souladu se záměrem své duše a Vesmírem. Na tomto pracuji od roku 2010."

Léčivá energie Shamballa

Minikurz + Meditace zdarma

Zapište se do e-mailového minikurzu Shambally zdarma a získejte přístup k sérii e-mailů = mini skripta Shambally - manuál Shambally. A navíc každý měsíc se můžete zdarma (nezávazné) zúčastnit dálkové energetické meditace.