Co můžete vnímat a cítit při zasvěcení nebo léčení s energií Shambally

Každý z nás je jedinečný. Někdo energii cítí ihned a intenzivně, naprosto znatelně a hmatatelně, jiný energii cítí pramálo, téměř vůbec. To vše je v pořádku. Někomu brní ruce, jinému tělo, dalšímu nic. Někdy je vjem silný, jindy slabý. Opět je to zcela v pořádku. Někdo je spokojený, protože ví, že to funguje. Další hledá viníka, proč to nejde. Zkrátka co člověk, to jiný vjem energie. Je to správně? Je to špatně? Pojďme se na vše společně podívat.

Energii vnímáte silně

Když vnímáte energii silně, znamená to, že působí na fyzické, éterické a emoční tělo. Tedy na fyzické tělo a vrstvu několika jednotek/desítek cm (dle duchovní pokročilosti a energetické vyspělosti) nad fyzickým tělem. Někdy může být ten pocit tak intenzivní, že lidé začnou i plakat.

Energie je slabá nebo necítíte nic

Pokud je energie slabá a velice jemná nebo necítíte nic, znamená to, že energie působí v odlehlých vrstvách aury, tedy ve vzdálenějších aurických tělech, například nebeském či kétherickém těle.

Začátečníkovi nebo člověku s mnoha bloky, který není vnímavý jako třeba lidé, kteří mají Shamballu a s energií pracují denně, se může zdát, že jeho vnímání je nic moc, a to zejména v případě, že dříve vnímal silně.

Aura a čakry

Vrstvy aury v podstatě kopírují vyzařování čaker do různých vzdáleností. Stejně jako máme sedm základních čaker, máme i sedm základních vrstev aury neboli aurických „těl“:

První čakra (bytí, existence, přežití) – vyzařuje éterické tělo (to má tutéž charakteristiku). První čakra a éterické tělo jsou nejzákladnější roviny existence. Pokud v této vrstvě energie zrovna pracuje primárně, cítíme ji zde silně.

Druhá čakra (emoce, sexualita, tvořivost) – vyzařuje emoční tělo (opět velmi silné vnímání energií)…

… a postupně jdeme do jemnějších a duchovnějších sfér až po sedmou čakru (duchovnost, napojení na Vesmír, duchovní vedení) – vyzařuje kétherické tělo, které sahá klidně i několik kilometrů daleko. Jestliže zrovna potřebujete něco vyřešit na této duchovní, vysoce spirituální úrovni, je zcela v pořádku, že energii vnímáte méně. Pracuje prostě daleko od fyzického těla.

Jak se určuje, kdy a kam energie poteče?

Vliv má váš aktuální stav a životní období, ve kterém se nacházíte. Záleží na tom, co zrovna řešíte či máte řešit podle plánu vaší duše pro tento život. (Pokud chcete nalézt poslání své duše, můžeme se na to společně podívat v rámci individuální konzultace.)

Co se týká vnímavosti, hodně záleží na tom, jak se zrovna vyspíte, zda např. neřešíte nějaké těžkosti = stres = nízká či kolísavá vnímavost. Vliv má i to, v jaké fázi duchovního vývoje se nalézáte a zda třeba zrovna nestagnujete. Pokud stagnujete, je běžné, že žijete ve výkyvech všeho – od nálad až po vnímavost.

Proč energie neproudí víc?

Není to tím, že by bylo cokoliv špatně. Energie nemůže být slabá ani nedokonalá. Příčina NENÍ vně. Odpověď je jasná a jediná: Záleží na tom, kolik energie je příjemce schopen přijmout tak, aby to pro něj bylo v ideální míře. 

Jinak řečeno – energie se vždy přizpůsobí tomu, co je příjemce schopen přijmout. Pokud chce přijímat více energie (a tedy i víc cítit), je třeba přijímat energii několikrát týdně, ideálně denně. 

V případě, že to již člověk dělá, opět hodně záleží na tom, na jaké úrovni s energií pracuje a zda, respektive kde a v čem, dělá chyby.

Navíc by od terapeuta bylo neetické „narvat“ do klienta víc, než je ona ideální míra. Bylo by neprofesionální chtít se předvést jen proto, aby klientovi takzvaně spadla čelist a řekl si „wau“, a pak byl týdny bolavý. 

Energie vždy pracuje pro vyšší dobro každého jedince. Vždy proudí, léčí, harmonizuje, pomáhá, revitalizuje, doplňuje, vyvažuje, zklidňuje, utváří prostor pro nové a pomáhá odplavit a pročistit nepotřebné či potlačené (škodlivé) bloky, emoce a programy pryč z vašeho energetického systému. A děje se tak vždy, bez ohledu na to, jak zrovna energii vnímáte. 

Co by mohlo zvýšit vaši vnímavost?

O vnímavosti jako klíči k duchovnímu růstu jsem psal už ve dvou článcích. Najdete je tadytady. V obou případech jsem vysvětlil, jak vám cesta Shambally vaši vnímavost odblokuje a opět zpřístupní.

Díky energii Shambally vše pochopíte, poznáte, a hlavně si budete moci, tak jako ostatní moji studenti, čerpat neomezené léčení skrze opakovaná zasvěcení. Jinými slovy – jednou si ode mě koupíte kurz a potom díky bezplatné možnosti opakování dálkového rituálu zasvěcení, tedy iniciace energie, čerpáte léčení a energii znovu a znovu zdarma. Plus vás naučím, jak se můžete sami léčit.

Díky kombinaci těchto dvou přístupů, kdy jste léčeni skrze pravidelná bezplatná opakovaná zasvěcení a kdy sami sobě dáte každý den chvilku léčení pomocí energie Shambally, se vám postupně vyřeší celá škála problémů, bloků a starých programů, a již nebudete muset platit žádným léčitelům. Vše totiž krásně zvládnete sami a s mou podporou a pomocí. Takto uděláte mnohem více práce a celý proces vaší transformace bude efektivnější a dlouhodobý pozitivní přesah do života pocítíte nejen vy, ale i vaše okolí.

Vše chce svůj čas

Já pracuji především s ohledem a respektem ke klientovi. Pracuji tak, aby se posunul, a hlavně tak, aby tento posun zvládnul co nejlépe. A předně – do léčebného procesu nevkládám ego (tedy chtění se předvést, ukázat se…). Mám to postaveno tak, že léčí energie, nikoliv já.

Ten, kdo to má naopak postaveno na sobě samém – „já léčím“, pak v branži dlouho nevydrží nebo bude nejspíše dělat nekvalitní terapie.

Proto opět opakuji: Velice záleží na tom, koho si zvolíte za terapeuta či lektora. Jako v každém odvětví i zde jsou lidé, kteří pracují kvalitně a záleží jim na klientech, chtějí svou práci dělat poctivě, čestně a nejlépe, jak dovedou, s pokorou. A jsou tady samozřejmě i ti, kteří se spíše vezou s proudem.

Přeji vám rychlé posuny ve vnímání, spokojenou práci s energií, a kdyby bylo cokoli potřeba, rád vám na vaší cestě k proměně vašeho života a zdraví pomůžu.

Autor: Martin Ospalík

„Jsem lektor online kurzů Shambally, spirituální průvodce, léčitel a snílek. Mým snem je, že všechny bytosti budou žít šťastně a v souladu se záměrem své duše a Vesmírem. Na tomto pracuji od roku 2010."

Léčivá energie Shamballa

Minikurz + Meditace zdarma

Zapište se do e-mailového minikurzu Shambally zdarma a získejte přístup k sérii e-mailů = mini skripta Shambally - manuál Shambally. A navíc každý měsíc se můžete zdarma (nezávazné) zúčastnit dálkové energetické meditace.