Proč se nám v životě opakují stále stejné situace?

Mnoho lidí si vůbec není vědomo toho, že se náš život opakuje, přitom to vysvětluje smysl našeho života tady na Zemi. Víme, že všechno je energie. Může na sebe brát mnoho podob a může se neustále měnit, lze ji také uložit, například do baterie, ale nemůže se ztratit.

Ukažme si to na příkladu s přehradou. Máme přehradu se spoustou vody a tato obří masa vody svým pohybem vytváří kinetickou energii, která potom rozpohybuje kola turbíny, na níž se nachází dynamo, jehož prostřednictvím vznikne magnetická energie, ze které později vznikne elektrická energie, a když rozsvítíme lampu, vznikne světlo a tepelná energie. Dostali jsme se tedy od energie vody až ke světlu.

Jedna forma energie se tedy může přeměnit do jiné, ale nikdy nemůže být ztracena.

Proč se náš život opakuje?

A to, co platí na Zemi, platí i v celém kosmu. My lidé jsme neustálými vysílači energie, ať si toho jsme vědomi, či nikoliv. Vždy vysíláme, ale i přijímáme energii skrz naše pocity, myšlenky, slova a akce. Vše se ukládá do našeho těla, do naší duše, do akášických záznamů, a hlavně do úložných planet.

Tyto úložné planety fungují podobně jako cloud na našem počítači a uložená energie se v určitý moment vrátí zpátky k nám. Říká se tomu zákon setí a sklizně neboli zákon karmy. Nic nikdy není ztraceno, pouze dočasně uloženo. To znamená, že vše, co se kdy v našich životech stalo, co k nám přišlo, s čím jsme se střetli během dne, není nic jiného než energetické komplexy, které jsme jednou vytvořili a teď se k nám vrací.

Jinak řečeno – nezažíváme nic nového, jen sklízíme, co jsme zaseli. Naše každodenní zážitky jsou vlastně energie, které jsme v minulosti zaslali do vesmíru skrz naše sobectví. A v tomto životě jsme souhlasili s tím, že prožijeme to, co museli prožívat ostatní kvůli našim nemilosrdným myšlenkám, slovům a činům. To je důvod, proč se náš život opakuje.

Znovu tedy prožíváme důsledky svých vlastních činů, které k nám přichází v jiných podobách. Ano, například i v podobě našeho osudu.

Cyklus očištění jako náš nejdůležitější smysl života

Co můžeme dělat, když se něco špatného vrátí zpátky do našeho života a my máme negativní postoj k situaci či člověku? Například se rozzlobíme na nějakého člověka, protože víme, že nemá pravdu. Ale také víme, že život, vnější svět, není ničím jiným než zrcadlem nás samotných. Připomeňme si Kristova známá slova: „Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?“ 

Moment, kdy se k nám energie vrátí skrz člověka, který nás rozzlobil, nebo nám dokonce ublížil, je dokonalá příležitost pro nás očistit svou starou karmu. Je to čas na sebereflexi.

Jak to uděláme? Zaměříme se na své nitro, a počkáme, jestli se neobjeví nějaké obrazy z našeho podvědomí nebo naší duše. Obrazy minulých událostí, které s tímto mohou souviset a ještě je nemáme vyřešené.

Pokud nezareagujeme hned v daný moment, je možné, že potom už energie nebude tak silná a my tak propásneme šanci na očištění.

Občas pro nás může být těžké přiznat si, že v sobě máme tak negativní emoce jako závist, nenávist, zlomyslnost a podobně, ale pokud se chceme posunout, musíme být k sobě upřímní. Jakmile si uvědomíme, že máme problém, můžeme se obrátit k Vesmíru a požádat ho o radu.

Takže když čelíme problémové situaci, nejdříve se sami sebe zeptáme: „Proč se toto děje? Co to má se mnou společného? Kdo jsem?“ A následně: „Co je za tímto špatným chováním? Jaká slabost?“ A sledujeme, co se v nás objeví.

Dalším krokem je lítost. Musíme procítit, jakou bolest jsme způsobili ostatním, a litovat z hloubi našeho srdce. A být odhodlaní neučinit takovou věc znovu.

Následným krokem je žádat o odpuštění. Poté přirozeně odpustíme těm, o kterých si myslíme, že ublížili nám. Toto následuje za naší hlubokou touhou po usmíření.

Kromě milování všeho živého je tento cyklus očištění naším nejdůležitějším smyslem života tady na Zemi. Je důležité si to pamatovat. V životě je také dobré řídit se pravidlem: „Nečiň ostatním, co nechceš, aby bylo činěno tobě.“

Náš život se bude opakovat, dokud vše nebude splaceno odpuštěním

Opakování našeho života nám každý den ukazuje, co je potřeba očistit. Pokud využijeme tento očistný proces úspěšně, budeme schopni navždy opustit kruh reinkarnace. Jestliže tak neučiníme, po našem návratu do duchovních sfér, tedy po naší smrti, bude náš život opět pokračovat další inkarnací.

Proto je důležité zamyslet se, komu jsme ublížili. Kdo a kde jsou lidé, kterým jsme způsobili bolest? Ti, ke kterým jsme se nechovali správně. Tyto duše nemusí být nutně na Zemi, ale kdekoliv v očistných sférách. Nebo jsou na Zemi v době, kdy my tam nejsme.

Z toho důvodu je po naší fyzické smrti čištění karmy mezi námi a dalšími lidmi prakticky nemožné, a tak se budeme chtít inkarnovat do dalšího života, abychom mohli karmu očistit, protože nechceme trpět kvůli činům, které jsme spáchali na druhých. Takže náš život znovu všechno opakuje, dokud vše není splaceno odpuštěním a transformováno do vyšší energie lásky.

A pokud budeme pokračovat v neláskyplných rozhodnutích, pocitech, myšlenkách, slovech a činech, tato negativita bude znovu nahrána do úložných planet a vrátí se k nám později v podobě karmy, která následně může být proměněna v lásku. 

Jak docílit přerušení inkarnace? Jak se duchovně posunout dál?

Rád vám pomohu zorientovat se a nalézt sebe sama prostřednictvím mých kurzů Shambally. Vaši konkrétní situaci můžeme také probrat v rámci individuální konzultace, kdy získáte okamžité odpovědi k vašim tématům.

Autor: Martin Ospalík

„Jsem lektor online kurzů Shambally, spirituální průvodce, léčitel a snílek. Mým snem je, že všechny bytosti budou žít šťastně a v souladu se záměrem své duše a Vesmírem. Na tomto pracuji od roku 2010."

Léčivá energie Shamballa

Minikurz + Meditace zdarma

Zapište se do e-mailového minikurzu Shambally zdarma a získejte přístup k sérii e-mailů = mini skripta Shambally - manuál Shambally. A navíc každý měsíc se můžete zdarma (nezávazné) zúčastnit dálkové energetické meditace.