Soucit a svoboda – šestý klíč Shambally

Dnešní společnost je nějakým způsobem nastavená, jsou zavedené nějaké konvence jednání, smýšlení a hodnot. A dle tohoto morálního či hodnotového kompasu se následně lidé vzájemně hodnotí a posuzují.

Shamballa je svobodnou cestou soucitu a porozumění. Na cestě Shambally se dozvíte, že se nemusíte řídit podle toho, co vám říká společnost – jak máte myslet, oblékat se, jaké máte mít v životě cíle a hodnoty.

Shamballa je cestou svobody

Cesta Shambally je pro mě cestou svobody, protože jsem si uvědomil, že nemusím přemýšlet tak, jak se to ode mě očekává. Uvědomil jsem si, že ani nemusím meditovat, modlit se nebo praktikovat nějaké více či méně funkční duchovno jako ostatní.

A došlo mi, že nemusím žít podle toho, jak se to ode mě očekává, a už vůbec ne podle toho, jak to chce mé okolí. Uvědomil jsem si, že žít šťastně můžu jenom tehdy, když budu žít podle sebe, podle vyšších principů své duše v tomto životě.

Shamballa mi umožnila vykročit ze systému podmiňování, do kterého většina lidí nastupuje již ve velmi mladém dětském věku, a tím pádem nemají možnost si svobodně vybrat. Zjistil jsem, že nemusím věřit v to stejné, čemu věří většina lidstva, že nemusím mít stejné ať už materiální, nebo i duchovní hodnoty jako většina.

Díky cestě Shambally jsem si uvědomil, že mohu duchovno a svůj život žít mnohem autentičtěji a jednodušeji než většina. A v tomto se postupně změnilo mé prožívání a vnímání mého každodenního běžného života, velkých událostí, ale i drobných každodenních radostí.

Shamballa mě naučila svobodě. Shamballa mě naučila soucitu. Soucit je velmi důležitou součástí duchovního vývoje. Je to něco, k čemu každá duše, která chce být skutečně šťastná, musí dospět.

Co je to soucit? Proč je tak důležitý?

Soucit je jednou z nejvyšších vibrací, které je člověk zde na Zemi schopný. Jde o skutečně ozdravující vibraci. Soucit je důležitou součástí toho, abychom mohli být šťastní. Šťastná duše se totiž musí umět osvobodit, ale současně musí umět soucítit s druhými lidmi, i s těmi, kteří ještě nesdílejí stejné hodnoty, protože pro ně zatím nenastal čas probuzení.

Soucit je o tom, že přijímám sám sebe a své místo ve světě jako svobodná duše a současně rozumím a přijímám to, že druhým lidem ještě nenastal jejich čas se probudit. Také přijímám, že třeba některým může vadit, že oni nejsou probuzení.

V rodinách se často stává to, že pokud je jeden člověk probuzený a jde cestou duchovna, cestou probuzení, cestou vědomé transformace svého života, tak ostatní členové rodiny nebo známí pro to nemusí mít pochopení.

A v tomto tkví ten náš soucit. My rozumíme a přijímáme to, že každá duše jde svou cestou, svým vlastním tempem, a přijímáme i to, že ne každé duši se musí nutně podařit začít se probouzet v tomto životě. Je důležité umět propustit to, co si o mně myslí druzí, a umět propustit i to, co si my myslíme o nich. 

Každá duše, která jde cestou probuzení, se naučí vibracím soucitu, protože dříve či později bude uvedena do nějaké situace, kdy bude muset prokázat, že se nenechá zranit nějakými narážkami, poznámkami a posměšky od lidí, kteří ještě probuzení nejsou.

A současně se ten soucit probouzející se duše ukáže v tom, že se nebude ty druhé snažit přesvědčit o své pravdě, o své kvalitě a o svém náskoku v cestě poznání, protože by je to ještě víc zatvrdilo a oddálilo čas jejich probuzení.

Shamballa jako cesta ke svobodnému probuzení

Většina lidí, kteří ještě jsou ve fázi před svým probuzením, se podvědomě bojí osvobodit se od zažitých dogmat a podmiňování, a dokonce jsou velmi často připraveni a ochotni je bránit. Proto soucit spočívá také v tom, že ukážeme těmto lidem lásku a porozumění jejich situaci, jejich strachu a přijmeme naše okolí s láskou i s těmito jeho obavami.

Proto je cesta Shambally procesem, kdy duše roste, probouzí se, léčí se, ale současně se i učí mnoha dovednostem a novým emocím, jako je například soucit a dovolení si prožívat svobodu.

Shamballu jsem se v roce 2010 rozhodl začít učit právě proto, že mi takto zafungovala. A následně zafungovala i stovkám mých studentů, které jsem cestou Shambally provázel.

Shamballa je svobodný nástroj svobodného růstu duše, svobodného probuzení, svobodného léčení a svobodného naplnění vlastního života. A pokud i vy chcete jít cestou Shambally, přihlaste se na můj online kurz, který je teď otevřený. Těším se na vás.

Autor: Martin Ospalík

„Jsem lektor online kurzů Shambally, spirituální průvodce, léčitel a snílek. Mým snem je, že všechny bytosti budou žít šťastně a v souladu se záměrem své duše a Vesmírem. Na tomto pracuji od roku 2010."

Léčivá energie Shamballa

Minikurz + Meditace zdarma

Zapište se do e-mailového minikurzu Shambally zdarma a získejte přístup k sérii e-mailů = mini skripta Shambally - manuál Shambally. A navíc každý měsíc se můžete zdarma (nezávazné) zúčastnit dálkové energetické meditace.